tisdag 26 april 2011

Vi manipuleras av läkemedelsindustrin

I DN 26.4.2011 skriver några av mina mer kontroversiella kollegor om sin syn på kolesterol och kolesterolsänkande läkemedel.

Jag är inte alldeles säker på att de har 100 % rätt när det gäller kolesterol och hjärtkärlsjukdomar. Men att de kompletterar den annars ganska ensidiga debatten är klart.

Däremot är jag säker på att de har 100 % rätt när de ifrågasätter behandling med de numera så populära kolesterolsänkande läkemedlen statiner.

Så här skrev jag i Dagens Medicin i juni 2010:

- När jag läser i Fass om simvastatin blir jag mörkrädd. Kan man våga sätta in detta preparat på en enda patient över 70 år? Hur noggranna kontroller ska man behöva göra? Hur många andra läkemedel bör man sätta ut först? (Själv hade jag slutat arbeta kliniskt när simvastatin blev var patients läkemedel, så jag har ingen erfarenhet.)

- Biverkningsfrekvenserna för ”huvudvärk, parestesi, yrsel, perifer neuropati, myopati, rabdomyolys, myalgi, muskelkramper och asteni” uppges vara ”sällsynta”, det vill säga färre än en av tusen testpersoner under 80 år fick någon av dessa. Med tanke på hur många personer jag känner som slutat med denna typ av mediciner tror jag att frekvensen i ”verkliga världen” är högre. Många tror att medicinen är mycket viktig och rapporterar inte biverkningar.

Intressant nog står inte impotens med här, vilket DN-författarna nogsamt påpekar. Enligt dem finns studier som visar att upp till 20 % av manliga hjärtpatienter blir impotenta efter några månaders behandling. Det är Pfizer som bekostat denna studie, och de säljer också Viagra, ett potenshöjande medel som kan vara livsfarligt för vissa hjärtpatienter.

Inlägget i DM föranleddes av ett brev från en läsare. Jag har fortfarande kvar brevet med alla bilagor - en hel plastmapp. Citat ur min blogg:

- Fallberättelserna, om läsarens anhöriga, är inte roliga att läsa. En 95-åring som redan tidigare hade 15 läkemedel, inlusive statiner ”för sin framtid”, fick tillägg av bromsmediciner mot Alzheimers sjukdom och ett neuroleptikum. Han blev förvirrad – men ingen omprövning av läkemedlen skedde, trots påstötningar från anhöriga.

- En 90-åring där läkaren inte vill pröva om besvären från benen kunde ha med läkemedel att göra. Patienten slutade ta sitt statinpreparat utan att tala om det för läkaren.

- En betydligt yngre person som, trots att han tacklat av och gått ner i 25 kg i vikt, och själv talat om att han ville sluta med ett psykofarmaka, inte fick sina läkemedel omprövade. Även denna patient minskade på medicinen i hemlighet.

De forskare som rekommenderade gratis statintabletter på snabbmatskedjorna - var de seriösa? Eller var det ett försenat aprilskämt? Kanske var de betalda från läkemedelsindustrin? Ur Dagens Medicin: "Enligt författarna är den riskminskningen som daglig konsumtion av de flesta statiner ger större än den riskökning som är förbunden med ett dagligt extra fettintag motsvarande en Quarter Pounder-hamburgare med ost och en liten milkshake."

För dem som inte följt med vill jag beskriva den enda säkert bevisade effekten av statinbehandling: Män som tidigare har haft en infarkt ökar sin chans att leva efter fem år med 2 procent, från 90 till 92 procent. Det finns inte visat att kvinnor eller män som ej haft hjärtinfarkt vinner något på statinbehandling, heller inte för män eller kvinnor som har andra hjärt-kärlsjukdomar.

Det finns många anledningar till att minska statinbehandlingen med kanske 90 procent:
- Patienternas subjektiva hälsa, dvs biverkningarna
- Den låga (eller obefintliga) riskminskningen för de flesta som idag behandlas med statiner
- Kan underminerar patientens förtroende för läkaren och bidra till dålig compliance och concordance.
- Höga kostnader för samhället med onödig läkemedelsbehandling.
- I onödan en ökad belastning på miljön, där vi vet lite om statiners effekt på andra kolesterolberoende organismer.

Jag tycker läkare borde bedriva kampanjer mot felaktig och onödig läkemedelsbehandling, liksom mot miljö- och hälsofarlig läkemedelsbehandling. Men det som gick på 70-talet, utan Facebook och internet (kampanjen mot Ciba-Geigy och enterokinol, se nedan) verkar omöjligt idag. På 70-talet fanns en medvetenhet om hur företag generellt manipulerar för att påverka konsumtionen. Den medvetenheten verkar vara bortblåst idag, även bland mina välutbildade kollegor.

Mina bloggar på Dagens medicin
Det kom ett brev om läkare och läkemedel  Maj 2010
Vi manipuleras av läkemedelsindustrin  Juni 2010
Läkare borde driva kampanjer  Juni 2010
Läkemedel i miljön - en fara för hälsan?  Februari 2009  
Kosttillskott - till vilken nytta och vilket pris?  Januari 2009

Artiklar om kolesterolsänkare
Högt kolesterol är ofarligt för kvinnor och friska män  DN 26.4.2011
Forskare förslår gratis statiner på snabbmatskedjor  Dagens Medicin 13.8.2010
Ett piller för mycket   DN 27.4.2011 Osignerad ledare
Forskare förslår gratis statiner på snabbmatskedjor  Dagens Medicin 13.8.2010
Astra Zeneca varnas för fortsatt kampanj för Crestor  Dagens Medicin 23.12.2004

En artikel om kolesterolnivåer 
Det totala serumkolesterolvärdet mellan 5 och 8 mmol/l  Läkartidningen 40/2008
På www.lakartidningen.se kan man söka många debattartiklar och vetenskapliga artiklar om kolesterol, blodfetter mm.

Cochrane-studien
Statins for the primary prevention of cardiovascular disease  The Cochrane Library 19.1.2011. Hämtat 26.4.2011 
Heneghan C. Considerable uncertainty remains in the evidence for primary prevention of cardiovascular disease [editorial]. The Cochrane Library 14.1.2011. Hämtat 26.4.2011
Statins for the primary prevention of cardiovascular disease Cochrane Reviews 19.1.2011

Hemsidor
Läkare för Miljön  om läkemedel och miljö
Healthy Skepticism  En organisation, grundad av läkare och baserad i Australien, som vill minska skador som orsakas av missledande information.
Nordic Riskgroup  Nordiska allmänläkare med fokus "det första är att inte skada". 

Böcker

Brodersen U, Hovelius B, Hvas L (red). Skapar vården ohälsa? Studentlitteratur 2009. Nordiska allmänmedicinare skriver om risktänkande, resurstänkande, medikalisering och kommersialisering och om betydelsen av dessa fenomen för läkare, individer och samhälle.  
Läs några kapitel 

Ingrid Carlberg: Pillret. En berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader. Månpocket 2008. DNs vetenskapsjournalist skriver om hur de moderna antidepressiva medicinerna utvecklades och marknadsfördes.

John Virapen: Piller och profiter. Memorarer från en industri med dödlig biverkan. bookLund 2008. Den f.d. läkemedelsdirektören beskriver hur Prozac/Fontex marknadsfördes med oetiska metoder.

Peter Rost: Sjuka pengar. En svensk insider skakar läkemedelsindustrin. Pagina Förlags AB 2007. Ytterligare en bok om läkemedelsföretagens beteende - enligt baksidestexten om Pfizer, mutor, korruption och organiserad brottslighet.

Olle Hansson:
- De samvetslösa läkemedelsbolagen: Om SMON-skandalen. Zinderman, 1977
- Ciba-Geigy bakom fasaden. En bok om en av vår tids värsta läkemedelsskandaler: Entero-Vioform. Tiden, 1989.
Inside Ciba-Geigy. Penang: International Organization of Consumers, 1989
Den svenske barnneurologen såg 1966 sambandet mellan enterokinol (som användes förebyggande mot magsjuka) och SMOM (subakut myelooptisk neuropati), en nervsjukdom som gav blindhet och förlamningar. Värst drabbat var Japan. Inte förrän 1985 drogs preparatet in. Läkare i Sverige och andra länder bojkottade Ciba-Geigy under många år.
Corporate Profile: Ciba Geigy. Pushing Pills and Pesticides  Remembering a health campaigner  Deccan Herald 2005 May 23; Healthy Skepticism Library item: 1591
Bad Medicine. The Prescription Drug Industry in the Third World  (Google Books) Stanford, California 1992

2 kommentarer:

Anonym sa...

BOK: Pillret som väckte världen Neurosedyn / Robert Nilsson, Henning Sjöström

Denna såg jag inte i din lista över böcker. Nog så viktig än idag.

Anonym sa...

BOK: Snärjd av vetenskap och beprövad erfarenhet / Ove Carlsson

En bok om läkemedelsbiverkningar...

Inte heller den fanns i din lista. Mycket läsvärd.