måndag 26 april 2010

Hot mot försäkringskassan


Nu rapporterar medierna om att hoten mot Försäkringskassans personal ökar.(DN)
Att hota och skrämma enskilda tjänstemän som tillämpar ett regelverk är ett oförsvarligt sätt att hantera frustration och besvikelse.
Men bara för att det är oförsvarligt innebär det inte att det är oförståeligt.
Den allmänna synen på sjukskrivna har på senare år inte handlat så mycket om sympati med en tuff livssituation och utsatthet. Snarare har sjukskrivna ofta beskrivits som parasiter på de skattemedel som vi alla gemensamt betalat men hellre skulle använda för att konsumera platta TV-apparater och nya kök. Alla har någon historia om en bekants granne som svartjobbar och är heltidssjukskriven.
När nu avslagen duggar tätare än tidigare så blir det ytterligare en bekräftelse på parasitstämpeln.
Det finns absolut förändringar som har varit nödvändiga i hur sjukförsäkringen tillämpas. Men de allra flesta vill inget hellre än att kunna sköta ett jobb. Kränkningen det innebär att i stället misstänkas vilja utnyttja systemet får det uppenbarligen att slå över för vissa. Det går aldrig att försvara men ibland att förstå.
(Foto: Blake Patterson)

Inga kommentarer: