tisdag 7 juni 2011

Komplementär medicin, mässlingsvaccination och skattefinansiering

I min blogg på Dagens Medicin 2009 "Ayurvedisk medicin - har den något att tillföra oss?" avslutar jag med dessa ord:

"Frågan är om det finns delar av den komplementära medicinen som borde integreras i vår västerländska medicin för att stärka patienternas upplevelse av hälsa, oavsett om de är sjuka eller ej. Ska det offentliga i så fall betala metoder som inte är evidensbaserade?"

Min medbloggare i Dagens Medicin, Mats Reimer, har alltid gått till strid mot ovetenskaplig "medicin". I DN Debatt 7.6.2011 "Landstingsstödd klinik ger farliga råd om mässlingen" citerar han Vidarklinikens material "Vård och behandling av mässling". Vidarklinikens vårdcentraler och barnavårdscentraler är finansierade av landstingsskatten.

Jag har stor respekt för Vidarkliniken med dess helhetssyn på människan och läkekonsten. Skolmedicinen har mycket att lära där. Det finns ökande evidens för att stresshantering, kulturutövning, fysisk aktivitet mm. har en positiv hälsoeffekt. Jag tror att Vidarklinikens huvudmetod är avstressning - i form av miljö, färgval, bemötande, långsamhet, massage, musik, rytmik och mycket annat. Det ger svårt sjuka patienter en möjlighet att acceptera sitt tillstånd och på så sätt få bättre livskvalitet. Kanske det också förlänger livet för några, eller minskar sjukdomsaktiviteten.

Däremot är jag tveksam till behandlingen med olika preparat. Jag tycker inte om tanken att byta det ena kanske onödiga preparatet (registrerat läkemedel) mot ett annat (registrerat hälsokostpreparat). Det är en fortsatt medikalisering av kanske existensiella problem.

Och naturligtvis är jag lika positiv till mässlingsvaccination som Mats Reimer är. För snart 40 år sedan mötte jag ett antroposofbarn som inte var poliovaccinerad - med samma motiv, att det skulle vara utvecklande för barnet att få polio, med eller utan följdsymtom. Jag kunde inte förstå det då heller.

Förr i tiden ville föräldrar gärna att barnen hade alla "barnsjukdomar" som små, eftersom små barn oftast blev lindrigare sjuka än större eller vuxna. Sjukdomar som vattkoppor och polio kunde gå förbi utan att att observeras, pga. lindriga symtom. Immuniteten var alltså förhållandevis god i tonårs- och vuxenpopulationen. Den mest fruktade barnsjukdomen var polio, som kunde medföra död eller bestående allvarliga men också hos små barn. Mässlingen kunde medföra olika hjärnskador, bland annat dövhet. Påssjuka hos tonårspojkar eller vuxna män kunde ge sterilitet. Kikhosta var farligast för spädbarn där risken att dö var förhållandevis hög.

I dagens Sverige är risken att smittas inom landet med polio eller mässlingen ganska liten. Till skillnad från före vaccinationseran kommer dessa barn inte ha en chans att utveckla en immunitet. När de sedan i tonåren eller vuxen ålder börjar resa runt världen är risken mycket större att de smittas, och de kommer då att bli mycket sjukare än om de blivit smittade som små.

Om viruset importeras till Sverige, t.ex. genom besökande från andra länder, finns risk att en miniepidemi utvecklas i gruppen av ovaccinerade. Miniepidemier med polio har hänt flera gånger, i Sverige och Holland bland annat. Just nu pågår en miniepidemi med mässlingen i Finland. Dessa miniepidemier drabbar alla åldrar. Har föräldrarna tänkt på det? Finns detta med i informationen från Vidarkliniken?

Jag hoppas de ovaccinerade barnen är förnuftiga och vuxenvaccinerar sig så fort de blivit myndiga.

Den artikel av Andrew Wakefield m.fl. som publicerades i Lancet 1998 om att MPR-vaccination bl.a. orsakade autism blev tillbakadragen 2010. Det hade då visat sig att i stort sett alla data var fejkade. Hans "forskning" finansierades av ett advokatbolag vars affärsidé var att ordna skadestånd till autistiska barn. Han har sedan blivit av med sin legitimation.

Jag instämmer med Mats Reimer att den information som Vidarkliniken lägger ut på sin hemsida ska vara i överensstämmelse med den officiella informationen från finansiären, dvs. Stockholms läns landsting. Vill man ha en avvikande policy så ska man avstå från skattepengarna.

Jag anser att vi måste ha mycket mer forskning om icke-farmakologiska metoder och få fram god evidens. En offentlig diskussion om huruvida ökad livskvalitet utan förlängd överlevnad ska betalas med skattemedel behövs också.

LÄS MER
Vetenskapsradion och Vidarkliniken  Ett antal bloggar om Vidarklinikens reaktioner på Mats Reimers artikel
Measles, vaccination and homeopaths  30.5.2011  En genomgång av mässlingsstatistiken inklusive dödlighet i bl.a. Storbritannien och USA.
Det går ett spöke genom Europa  Läkartidningens studentredaktör  8.1.2011
Kistlocket öppnas  Läkartidningens redaktionsblogg 7.1.2011
Artikel om MPR-vaccin och autism dras tillbaka  Läkartidningen 3.2.2010
Risk för att allmänhetens tillit till vaccinationsprogrammen minskar  Läkartidningen 49/2002

Inga kommentarer: