lördag 8 februari 2014

Manipulerbart ersättningssystem

Jag är i grunden ganska nöjd med hur ersättningssystemet ser ut hos oss i Skåne (framförallt jämfört med hur det ser ut på andra håll i landet) MEN att det går att manipulera är tydligt, inte minst av dagens nyhet i Sydsvenskan om att fyra vårdcentraler varnas för misstänkt fusk.
På vår enhet fortsatte vi att sätta diagnoser som tidigare men vår befolkning blev bara friskare för varje vecka trots att de var sig lika i övrigt. ACG-ersättningen är nämligen ett nollsummespel där den totala viktningen alltid är 1,0. Det innebär att när andra började sätta tyngre och fler diagnoser blev vår befolkning automatiskt "friskare". Förespråkarna kan då hävda att det är bra att vi blir noggranna med diagnoser. Tyvärr blir det enligt min erfarenhet för stort fokus på diagnossättning. Att våra (och de flesta andras) telefonsköterskor sätter ÖLI-diagnoser numera är bara ett exempel på icke-konstruktiva tillagda arbetsuppgifter. Glidningen mot depressions- och ångestdiagnoser är ett annat problem. Det är ju många gånger en bedömningsfråga (vad är sjuklig ångest och vad är adekvat oro i den livssituation man befinner sig). I framtiden kommer man nog behöva vara försiktig när man tolkar siffrorna för psykiatrisk sjuklighet i Skåne för dessa år. Men om man som enhet inte anpassar sig så blir ekonomin påtagligt sämre trots samma uppdrag och det snabbt, det fick vi erfara.