torsdag 9 oktober 2014

Allmänläkare gör IT för allmänläkare

I diskussionerna om användarovänliga it-system efterfrågas läkarnas (användarnas) egna inflytande. SFAM har nyss bildat ett it-råd för att verka för bl.a. mer användarvänliga journalsystem.

Ett antal allmänläkare är faktiskt aktiva utvecklare. Men det är svårt att hålla reda på dem. Här kommer jag att fylla på med länkar till sidor som byggts upp av allmänläkare för allmänläkare. Tipsa mig på chefredaktor@sfam.se!

KOSTNADSFRITT

SFAM Svensk förening för allmänmedicin. Vetenskaplig sektion av Läkaresällskapet. (Åsa Niper ansvarig) (Inloggning med utökade funktioner för medlemmar planeras)

SFAM:s IT-råd

DLF Svenska distriktsläkarföreningen. Facklig organisation ansluten till Läkarförbundet.

Ordbyte  En e-postlista för debatt och diskussion. (Anders Hernborg)

Distriktsläkare.com  Ett community med diskussionsforum och länksamling. (Magnus Ängslycke)

patientinfo.se  Informationslappar att sätta i händerna på patienterna. Se artikel i AllmänMedicin 2-2014 sid 48. (Lasse Wilhelmsson)

Distriktsläkarnas länkportal  NLL (Mikael Bellander)

Tankesmedja allmänmedicin  Denna blogg. (Fredrik Settergren lade upp den)


KOSTAR PENGAR

Remittera.nu  Ger uppgifter om väntetider till remissinstanser, i första hand inom VGR. Även länksamling. (Martin Fredriksson)

iotaMed  Journalsystem och beslutsstöd utvecklat av Martin Wehlou.
Tedföreläsning 27.10.2015

Medicin på webben  Bok för studenter m.fl. av Fredrik Settergren

Allmanmedicin.se  Fredrik Settergren byggde upp den, sålde till Studentlitteratur.

Medibas  Medicinskt kunskapsstöd av och för allmänläkare. Ägs av Bonniers m.fl.

MedRave  Program för uttag av kvalitetsindikatorer per patient. Utvecklat av Per Stenström. 

Rethinking the Electronic Health Care Record  En bok av Martin Wehlou om vad man ska tänka på när man bygger journalsystem.

IT-HISTORIA

Historien om en datajournal  av Bengt Dahlin, Gråbo, Lerum

Birger Gran, Norrbotten, gick förbi Microsoft och skapade ett eget grundspråk (ASCE-filer?). Från det byggde han upp ett få-knapptrycknings-datorprogram som innehöll allt vad en allmänläkare behövde. Landstingets i Norrbotten it-avdelning var inte intresserad. Han sålde sitt program till några ställen i landet som mycket uppskattade hans upplägg.

Christer Gunnarsson var med i SFAM:s 1970-tals grupp för datasystem. Där fanns även Britt-Gerd Malmberg och Finn Didrichsen som utvecklade SwedeStar för svenska förhållande. Bl.a Växjö hade SwedeStar till bara för några år sedan.

ProfDoc byggdes upp av ett par norska öronläkare. Jonas Sjögreen satt i styrelsen till 1993 då han slutade för att inte komma i jävsituation som ordförande för SFAM.

Per Stenström, dåvarande Sydvästra sjukvårdsområdet i Stockholms läns landsting, ville förbättra kvalitetsarbetet och FQ-gruppernas arbete. Han tog fram Rave (numera MedRave) där vissa kvalitetsindikatorer kan tas ut för varje individuell patient. Landstinget var inte intresserat, så han fick starta eget bolag. Idag används programmet inte bara i Stockholm utan också i många andra delar av landet, och det har utvecklats för andra områden än primärvård. 

lördag 8 februari 2014

Manipulerbart ersättningssystem

Jag är i grunden ganska nöjd med hur ersättningssystemet ser ut hos oss i Skåne (framförallt jämfört med hur det ser ut på andra håll i landet) MEN att det går att manipulera är tydligt, inte minst av dagens nyhet i Sydsvenskan om att fyra vårdcentraler varnas för misstänkt fusk.
På vår enhet fortsatte vi att sätta diagnoser som tidigare men vår befolkning blev bara friskare för varje vecka trots att de var sig lika i övrigt. ACG-ersättningen är nämligen ett nollsummespel där den totala viktningen alltid är 1,0. Det innebär att när andra började sätta tyngre och fler diagnoser blev vår befolkning automatiskt "friskare". Förespråkarna kan då hävda att det är bra att vi blir noggranna med diagnoser. Tyvärr blir det enligt min erfarenhet för stort fokus på diagnossättning. Att våra (och de flesta andras) telefonsköterskor sätter ÖLI-diagnoser numera är bara ett exempel på icke-konstruktiva tillagda arbetsuppgifter. Glidningen mot depressions- och ångestdiagnoser är ett annat problem. Det är ju många gånger en bedömningsfråga (vad är sjuklig ångest och vad är adekvat oro i den livssituation man befinner sig). I framtiden kommer man nog behöva vara försiktig när man tolkar siffrorna för psykiatrisk sjuklighet i Skåne för dessa år. Men om man som enhet inte anpassar sig så blir ekonomin påtagligt sämre trots samma uppdrag och det snabbt, det fick vi erfara.