söndag 19 juni 2011

RÄDDA SYSTEMBOLAGET!

Är det inte dags nu för alla vård- och hälsorganisationer att börja demonstrera på gatorna, skriva insändare och debattartiklar, byta parti? Vi vet hur svårt det kan vara för partier att dra tillbaka ett dumt förslag - det blir en prestigefråga. Men om tveksamma politiker och partier kan förmås att rösta nej så skulle slaget vara vunnet! Ett slopat monopol kan knappast tas tillbaka inom överskådlig framtid.

regeringens hemsida om alkohol står det så här: "Den svenska alkoholpolitiken ska begränsa tillgången till (min kurs.) och minska efterfrågan på alkohol, öka kunskapen om konsekvenserna av alkoholdrickande och erbjuda bra vård och behandling."

I höstas kom moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten med ett förslag om utökad "gårdsförsäljning" av alkohol. Inte bara ska det vara som idag, att man på gården kan smaka på produkten och beställa den, för att sedan hämta ut den på något av de tre närmaste systembolagen. Bondgården ska kunna sälja den direkt, varifrån som helst, utan omväg via systembolaget.

Men nu är det så att vi är med i EU. Och då får vi inte ställa upp handelshinder eller snedvrida konkurrensen till förmån för våra nationella intressen. Därför måste bondgårdsföretaget också få lov att sälja andra producenters produkter av samma sort - säljer man egentillverkad whisky måste man också sälja andras whisky. Och denna försäljning kan alltså ske var som helst, t.ex. på marknader eller i affärer.

Och om vi tillåter bondgårdsföretag sälja alkohol i detaljhandeln så finns det ingen anledning att EU ska låta oss fortsätta ha vårt undantag från konkurrensreglerna, dvs detaljhandelsmonopolet Systembolaget. Sedan är det fritt fram för i princip alla företag att sälja alkohol.

Naturligtvis finns det de som tycker detta är bra. Företagarna, tillverkarna och sådana som ser en ökande tillväxt i form av ökande BNP som målet för samhället och världen. Ökad tillgänglighet till alkohol leder till ökad försäljning (vilket ökar BNP) och ökade alkoholskador som ska tas om hand inom sjukvård och socialvård (ökar BNP under förutsättning att verksamheten får mer skattepengar, t.ex. genom vårdcheckar, vårdval etc). Det blir fler brott och mer våld, advokaterna får mer att göra (ökar BNP trots att de till stor del betalas av skattemedel), fler polisingrepp (se sjukvården), fler rättegångar (se sjukvården). Mer skadegörelse som ska åtgärdas och saneras (ökar BNP). Fler trafikolyckor, mer att göra för försäkringsbolag och bilreparatörer (ökar BNP).

Många av oss andra, som värnar om t.ex. barnen och ungdomarna, som vill ha mindre brottslighet och våld, som vill ha en lägre totalkonsumtion av alkohol i samhället, vi gillar inte detta förslag. Själv kommer jag ihåg hur statistiken för familjevåld gick ner då lördagsstängning av Systembolaget infördes. Tyvärr hörde jag aldrig någon statistik om vad som hände när lördagsöppet återinfördes.

Vi kan också se hur det i andra EU-länder finns en ökande medvetenhet om alkholens destruktiva effekter och stora samhällskostnader. Det är bara en tidsfråga innan man kommer att närma sig den svenska modellen, med restriktioner och skatter. Se bara vad som hänt med tobaksfrågan!

Jag letar på nätet för att se vad mig närstående organisationer, dvs Svenska Läkarförbundet och Sveriges Läkaresällskap, sagt om gårdsförsäljningen. Jag hittar inget remissvar. Bara en artikel av Vårdförbundet och Läkarförbundet gemensamt. Däremot har Folkhälsoinstitutet uttalat sig, både i utredningen och på hemsidan.

Att utbudet av vin, whisky och öl inte kan bli detsamma i livsmedelsbutiker och bensinstationer som på Systembolaget och dess utlämningsställen är något alla finsmakare borde bry sig om.

POSITIVA TILL FÖRSLAGET
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Sverigedemokraterna
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet
Företagarna
Lantbrukarnas Riksförbund LRF

KRITISKA TILL FÖRSLAGET
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Enstaka centerpartister
Enstaka folkpartister
Socialdepartementet

NEGATIVA TILL FÖRSLAGET
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Statens Folkhälsoinstitut
Sveriges Läkarförbund
Vårdförbundet
IOGT-NTO

Länkar till utredningen, artiklar om förslaget mm finns på min privata blogg.

3 kommentarer:

Anonym sa...

I Polen bröt man monopolet och började med försäjlning "överallt". Och nu finns det inte en enda plats där man kan köpa garanterat icke förfalskad sprit. Enorma summor pengar att tjäna betydde att maffia växte till och nu har polisen ingen som helst möjlighet att bekämpa detta. Vill du ha kunskap om vad som passar till middag? Sök på internet men fråga inte i butiken om denna inte är profilerad. Jag är emot monopol i stort med Systembolaget ÄR OCH SKA FÖRBLI ETT UNDANTAG!!!

Anonym sa...

Logiska kullerbyttors fariséer!!:
Förespråkarnas fantastiska argument: Vi skulle inte få systembolagets fina sortiment om handeln blir fri.
Hur var det nu? Jag har alltid trott att argumentet för systmbolaget skulle vara att hindra folk från att "supa" dvs alla förmyndares ständigt lika ologiska logik. Hur skulle det vara att informera och propagera samt sluta att förfalska statistik. "Svenskarna dricker XXX liter sprit/år" förtigande att den stora delen är vin (och öl). Men man (framför allt det.s.k Folkhälsoinstitutet) argumentar ändå som om alla drucke starksprit.
Under sjuttiotalet rådde myndigheterna: "Drick inte starksprit, drick vin!". Svenska folket följde rådet och ändå heter det att vi "super".
Att professorer och läkare sedan sommaren 1992 råder äldre att dricka 2 glas vin (helst rött) per dag förbigår antialkoholfundamentalisterna naturligtvis i alla bannbullor gentemot dem som tar ansvar för och inte missbrukar alkohol.
Dubbelmoralens Mecka!!!
Undra på att nationen är delad när det gäller alkohol.

martin_oid.htm sa...

Är det verkligen så att Systembolaget gör att folk dricker mindre, eller mer behärskat? Jag har bott i Belgien i 30 år totalt och visserligen verkar man dricka mer till vardags än här, men i min praktik hade jag mindre alkoholrelaterade sjukdomar där än jag ser i Svensk primärvård. Det är klart att det är anekdotiskt, men det gör att jag inte tycker att det är självklart att vi genom Systemet har mindre missbruk.

På alla mina trettio år i Belgien har jag bara en enda gång sett ett ungt par ha ett skrikande fylleslagsmål på gatan och dom visade sig vara turister från Sverige.