onsdag 24 mars 2010

LEAN på vårdcentral

Vid ingången av år 2009 stod vi inför ett år av stora förändringar med införande av Hälsoval Skåne, vilket för oss innebar många möjligheter men också en utökning av verksamheten med nyinvesteringar och nya medarbetare. Vi befann oss redan i en situation där ” vi sprang som skållade råttor utan att hinna med det vi skulle”. Samtidigt hade vi en stadig grund i en välfungerande vårdcentral med ett stabilt patientunderlag. För att klara omställningen och en framtid i större konkurrens bestämde vi att hoppa på LEAN-tåget, som just nu drar genom sjukvården i Skåne. Det var viktigt för oss att göra det på ett sätt som skulle bli långsiktigt hållbart. Vi köpte därför in konsulthjälp för att komma igång under hösten med vår första värdeflödeskartläggning –” Den akuta patientens väg genom mottagningen.”

När så svininfluensavaccinationen lades på våra axlar övervägde vi att skjuta på LEAN, som kändes som ett projekt för mycket, men insåg att vi samtidigt hade större behov av att slimma vårt sätt att arbeta än någonsin, så i september körde vi igång.

På några få månader har mycket förändrats, främst i sättet att tänka, men också i konkreta resultat. Flaskhalsar har eliminerats, väntetider har kortats och framför allt har ”När ska jag göra det?” och ”Vad ska vi göra?” ersatts av ”Det är väl bättre att jag gör det.” och ”Vi gjorde så här.” Den enda större investering (förutom konsulthjälpen) vi gjort är inköp av utrustning för röststyrd journalutskrift till de två läkare som fortfarande dikterade på band, en investering som vi räknar med är intjänad på tre månader, eftersom vi annars hade behövt utöka på sekreterarsidan. Journalerna skrivs numera ut inom ett dygn i stället för efter 2-3 veckor.

Allas gemensamma ansvar, fokus på sak i stället för person samt att man snabbt testar och utvärderar idéer, tror jag är de största framgångsfaktorerena. Min roll som chef har också förändrats och det är inte alldeles enkelt att gå från ett traditionellt ledarskap till ett mer coachande sådant. För att få stöd läser jag mycket LEAN-litteratur och går LEAN ledarskapsutbildning och börjar så sakta utrusta mig med tålamod att göra en sak i taget och att steg för steg få en bättre fungerande vårdcentral för våra patienter och arbetsplats för våra anställda.

När jag låter fantasin skena iväg ser jag dock ingen ände på förbättringsmöjligheterna och vi har ju bara precis börjat …

Karin Träff Nordström

3 kommentarer:

Fredrik Settergren sa...

Karin!
Det vore intressant att höra din kommentar om LEAN-artikeln i dagens nummer av Läkartidningen.

Karin sa...

Jag tycker att artikeln på ett bra sätt beskriver hur man ska genomföra LEAN med gott och engagerat ledarskap, avsatt tid och ett långsiktigt tänk.

Den beskriver också riskerna med att starta för brett utan att nämnda förutsättningar finns, så att LEAN i stället reduceras till en samling verktyg som används fragmenterat eller i värsta fall inte alls, och så blir LEAN ytterligare en idé som läggs i högen "det som inte funkade".

LEAN är ett sätt att tänka och ett sätt att leda som man kan starta upp snabbt men som det tar många år att lära sig ordentligt, vilket för mig är ett av de viktigaste kriterierna för att jag också tror att det fungerar om man genomför det fullt ut. Snabba fix-lösningar i komplexa organisationer har aldrig fungerat...

Karin sa...

... en sak som skrämde mig lite i början var när jag insåg att det kräver ett långsiktigt engagemang även av mig som verksamhetschef, dvs att om LEAN ska funka bör jag skrinlägga alla ev planer på att lämna mitt uppdrag många många år ... eftersom LEAN lyfter fram en förbättringspotential som aldrig tar slut känns detta dock inte längre som ett hot utan som en möjlighet ;)