lördag 6 februari 2010

Kungens lilla piga

Jag vet inte vad som har flugit i våra specialistkollegor på sjukhusen. Igenom alla besparingspaket har man ju fått lära sig att det inte är OK att spara på ett sådant sätt att man vältrar över kostnader på någon annan. Men nu börjar jag undra om det är det som präglar några sjukhuskollegors agerande.

I Skåne införde man ju i maj månad sin variant av ”vårdval”, nämligen Hälsoval Skåne. I förarbetena till reformen sas det att primärvården behövde tillföras cirka en miljard kronor för att komma i nivå per capita jämfört med det stora föredömet, Vårdval Halland. Som ni säkert förstår, blev det bara en tumme, eller cirka 100 miljoner i tillskott. Man undrar ju om sjukhusen tror att vi helt plötsligt vältrar oss i pengar?

För att nu konkretisera vad jag pratar om kommer här några exempel:

En patient behandlas för en knäsjukdom hos en ortoped och är ordinerad smärtstillande. När smärtbehandlingen inte visar sig vara tillräcklig, hänvisar man till familjeläkaren att sköta behandlingen, i stället för att ta ansvar för patienten till denne är färdigbehandlad.

En patient med en ovanlig neurologisk sjukdom som kräver vård av neurolog skickas till familjeläkaren för sjukskrivning eftersom inte neurologen ”sysslar med sjukskrivningar”.

En patient som ska opereras på sjukhuset visar sig vid kontakt med opererande klinik ha ett marginellt förhöjt blodtryck och remitteras därför till familjeläkaren för fullständig genomgång med EKG och upprepade blodtrycksmätningar. Sedan när ansvarar vi för preoperativa bedömningar?

Jag vill inte vara ”kungens lilla piga” – jag vill vara en jämbördig kollega som man behandlar på ett respektfullt sätt!

1 kommentar:

stentorp sa...

Är distriktsläkare i Sörmland. Här allt det du ger exempel vardagsmat sedan lång tid. Är sk medicinsk rådgivare sedan något år och sorterar bland inkommande remisser dagarna i ända. I början blev jag alldeles förvånad, inte bara över de påtagligt dåliga remisserna utan attityden; du ska göra si och du ska göra så och ta om Hb om 1 vecka osv!!! Här kommer remisser från ortopeden; "sjukskrivningar har vi inte tid med för vi måste operera så det får ni i PV ägna er åt"!
Kungens lilla sekreterare är jag inte! Så jag skickade tillbaka remisserna och tyckte att det kan ni göra själva och så bifogade jag en enkel anvisning om hur man kan gå till väga om man tycker att Hb behöver kontrolleras om. Insåg snart att jag behöver skyddshjälm, skottsäker väst och höja livförsäkringen om jag ska kunna fortsätta min strategi. Kollegorna på de andra VC har gett upp, men ger små glada tillrop och önskar lycka till.....