fredag 9 september 2011

Specialister på McDonaldsgenerationen


Senaste veckan har det i media varit diskussioner där det låter som att primärvårdens huvudsakliga uppgift är att avlasta akutmottagningarna vilket vi inte klarar eftersom vi har så dålig tillgänglighet (Sydsvenskan, Studio ett m.fl.).

McDonaldsgenerationen ska lära sig, alternativt "tvingas", att gå till VC för att inte belasta "specialistvården" som har fullt upp med att ta hand om dem som verkligen är sjuka...

Även företrädare för landsting och regioner, våra arbetsgivare, beskriver verkligheten så vilket är bekymmersamt eftersom man missar målet grovt.

Fokus borde ligga på att lyfta fram det faktum att patienterna faktiskt har alla förutsättningar att få bäst hjälp för 95% av alla åkommor på sin vårdcentral och att det är där det finns absolut flest specialister.

I dagens komplexa och avancerade vårdverklighet är sjukhusläkarna tvingade att subspecialisera sig in absurdum. Ögonläkare med inriktning mot bakre segmentet medicinsk retina, kardiolog med arytmiinriktning mot framförallt förmaksflimmer eller neurolog men subspecialiserad på Parkinson bara för att ta några exempel.

De enda som har kvar bredd, helhetssyn och överblick är primärvårdens distriktsläkare. På vårdcentralen kan vi också erbjuda kontinuitet, något som har visat sig vara helt centralt för patientsäkerhet och kvalitet. Kontinuitet kan man inte få på en akutmottagning.

Det är därför patienterna ska vända sig till sin vårdcentral, inte för att akutmottagningarna är överbelastade.

Om patienterna tror att anledningen till att de ska utnyttja primärvården är resursbrist i slutenvården så kommer de förstås att fortsätta att köa på akuten.

Att tillgängligheten till vårdcentralen skulle vara så dålig är till stor del en myt. Möjligen är det så att inte alla får träffa en läkare samma dag som de själva vill. Alla erbjuds dock en kvalificerad medicinsk bedömning och vid behov läkarbesök samma dag eller den närmaste tiden.

Om inte det räcker för vår befolkning så har vi ett stort problem och det problemet löser vi inte med fler sjukhusläkare i primärvård...

2 kommentarer:

Margareta sa...

Tack Fredrik! Det är ju så det är: det är allmänläkarna som har möjlighet att se brett på patienten och ta ställning till mer än "höger tumme" eller prickar på vänster arm, både migrän och ryggvärk, i en och samma konsultation.
Problemet är kapacitetsbristen, dvs för få allmänläkare, och en ständig önskan från den högspecialiserade vården att skjuta ifrån sig allt som inte passar in i ett synnerligen smalt och specialiserat koncept.

Ingrid Eckerman sa...

En intervjuad ungdom sade "på akuten har de alla resurser". Jag antar hon tänkte på maskiner och laboratorier. Men vanliga sjukdomar hos unga behöver inte så mycket av sådant. Hur ska man få dem förstå?

Glöm sedan inte att geriatriker och i viss mån barnläkare också har en väldig bredd i sin kunskap.