fredag 1 april 2011

Inte bara integriteten hotadDN-debatt idag varnar kolleger från hela landet för konsekvenserna ur integritetssynpunkt med en stor nationell registerdatabas.

Jag håller med om riskerna. Jag vill också tillägga att den automatiska datainsamling som det pratas om inte är så enkel som det låter.

Uppgifterna måste till att börja med frågas efter och sedan föras in på exakt rätt sätt i journalen. Det är både tidskrävande och stör dessutom patientmötet. Om man har 15-20 minuter på sig att samtala med och undersöka en patient så är det förödande om man har en "kravlista" med frågor som måste finnas med. Den listan tenderar dessutom att bli längre och längre i takt med att allt fler intressenter vill utnyttja våra patientmöten för sin agenda.

Vi måste alltså precis som framkommer på DN-debatt idag vara väldigt försiktiga innan vi lägger till nya frågor och register till vårt arbete. Men det är inte bara integriteten utan också i högsta grad läkekonsten som är hotad.

2 kommentarer:

Harry Sett sa...

Läkare kan väl syssla med vad som helst snart, deras läkekonst ifrågasätts redan stort av till exempel F-kassa. Diagnoser kan F-kassans läkare ställa genom att titta på ett papper. Om läkare tvingas ställa lite extra frågor, för att ta reda på för besöket icke relevanta uppgifter. Bör det inte inverka nämnvärt på patientens möjlighet till rehabilitering. Men som med all ny teknik måste möjligheten att den kan vara av godo inses, vilket ofta inte görs.
Det gäller att se lösningar och inte problem, speciellt inte innan de har visat sig.

Kraxpelax sa...

när lammen tystnar

Brutal konfrontation!

Medelklassen till rakning...